AI serijal: Planeta Sarajevo (A. Sidran)

“Bosna nije razorena mržnjom, kako je mnogima zgodno pretpostavljati, već raširenim nepoznavanjem mržnje.” (Abdulah Sidran)

Muzika uz post: Schubert: String Quartet No. 14 “Death and The Maiden”

Abdulah Sidran (rođen 2. oktobra 1944.) je naš najveći živući književnik. Osnovnu školu i gimnaziju pohađao je u Sarajevu. Apsolvirao na Filozofskom fakultetu, grupa jugoslavenskih književnosti i srpskohrvatskog jezika. Bio je urednik lista “Naši Dani”, deset godina radio na Radničkom univerzitetu “Đuro Đaković”, potom desetak godina kao profesionalni književnik. Uređivao je omladinske listove i časopise, predavačke tribine. Do aprila 1992. bio je zaposlen na RTV Sarajevo, kao vodeći dramaturg. U književnosti se javio šezdesetih godina, pjesmama i prozom, u generaciji mladih književnika koju često nazivaju “šezdesetosmaškom”. Za svoje pjesničke knjige nagrađivan je književnim i društvenim priznanjima (Šestoaprilska nagrada grada Sarajeva, Godišnja nagrada Udruženja književnika BiH, Godišnja nagrada Izdavačkog preduzeća “Svjetlost”, Zmajeva nagrada) U ratu objavljena, knjiga njegove poezije “Sarajevski tabut” nagrađena je priznanjem, “Nagradom slobode”, PEN-centra Francuske. Izbori iz njegove poezije prevedeni su na engleski, njemački, francuski, italijanski. Scenarista je filmova ”Sjećaš li se Dolly Bell?”, ”Otac na službenom putu”, ”Kuduz”. Redovni je član Akademije nauka i umjetnosti BiH i majstorski kandidat u šahu. Živi i radi u Sarajevu.

U ovom serijalu obradio sam jednu njegovu ratnu pjesmu o Sarajevu, koristeći kompjuterske impresije pojedinih strofa sa AI programom Midjourney. Dole je prvo dat prikaz pjesme na bosanskom jeziku, a ispod je obrada pojedinih strofa (engleski) kroz Midjourney AI.

Planeta Sarajevo

Poslušajte kako diše
Planeta – Sarajevo.
Poslušajte kako plače Djevojka:
“Smrti, nemoj me uzeti!”

Koliko smo puta plačući kazivali
naše žarke molitve za mir?
Ne haje Smrt za djevojačkom suzom,
ne haje Smrt za ljudskom molitvom.

Poslušajte kako diše
Planeta Sarajevo.
Pogledajte kako cvate
Planeta Sarajevo!
Čujete li kako njenim žilama
krv neumitno kola?

Ljudi, eno, idu – popravljaju zube.
Ljudi, eno, idu – djecu vode na šišanje.
Eno, ljudi idu – kupuju novine.
Onaj, vidi, uzgaja golubove!
Onaj, pogledaj, ne može da živi – bez ukrštenih riječi.

Vidi kako ljudi idu zaneseni poslom!
Kako su samo prekonoć ostarjeli!
Od čeg su se, tako naglo,
svi od reda – proljepšali?

Na Planeti Sarajevo,
vidio sam čovjeka –
puši lulu – i žuri!

Vidio sam,
na Planeti Sarajevo,
jedan čovjek jede – i plače!

Vidio sam djevojčicu,
na Planeti Sarajevo,
u parku kojeg nema, bere cvijeće kojeg – nema!

Nije ovo rat – u ratu, posvuda, ima cvijeća – ovo je Borba od Iskona!
U njoj se biju dva načela – od Iskona do Sudnjeg dana – načelo Dobra i načelo Zla!

Neka nikad ne prestane
između Zla i Dobra borba!
Zar da nestane
sa Svijeta Dobro?

Zar da Djevojka
u ruku ljubi
Kosca Smrtonosca?

Čujete li kako plače:
“Smrti, nemoj me uzeti”?
Ne plači, djevojko,
ne drhti, kćeri lijepa!

Nikad i nikad
prestati neće
između Zla i Dobra borba.

(Sarajevo, 01. 02. 1994)


Dole je dat prikaz ove Sidranove pjesme, onako kako je to “zamislio” AI Midjourney program, po pojedinim strofama (na engleskom).

1:

Planet Sarajevo

2:

Listen to the breathing of Planet Sarajevo.
Listen to the girl crying: “Death, don’t take me along!”

3:

How many times have we whispered in tears our ardent prayers for peace?
But Death cares not for the girl’s tears, death cares not for the human prayers.

4:

Listen to the breathing of Planet Sarajevo,
Observe how full of bloom Planet Sarajevo is.
Can you hear the blood rushing inexorably through its veins?

5:

People go to have their teeth filled.
People go to take children for a haircut.
People go and buy newspapers.
The one over there breeds pigeons!
This one, here, cannot live without crossword puzzles.

6:

See how people move along carried away with work!
See how all of them have aged overnight!
What has made them, all of them, suddenly so beautiful?

7:

On Planet Sarajevo
I saw a man smoking a pipe and rushing by!

8:

On Planet Sarajevo
I saw a man eating and crying!

9:

I saw a little girl, on Planet Sarajevo,
in the park which was not, picking flowers that were not!

10:

This is not war,
in a war, there are flowers everywhere,
this is the Struggle from the Beginning of Time!
In it two principles are fighting from the Beginning of Time to Judgement Day,
the principle of Good and the principle of Evil!
Let there never be an end to the struggle between Good and Evil!

11:

Should Good disappear from this Earth
Should the Girl kiss the hand of Death the Reaper?

12:

Don’t you hear her crying: “Death, please don’t take me along!”?
Don’t cry my girl, don’t cry my beautiful daughter!

13:

Never, never will there be an end to the struggle between Good and Evil.

(Sarajevo, 1. February, 1994)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s