AI serijal: Superheroji bebe

“It’s Not Who I Am Underneath, But What I Do That Defines Me.” (Batman Begins)

Muzika uz post: Superman • Main Theme (John Williams)

Superjunak ili Superheroj je izmišljena ličnost koja se pojavljuje u stripovima, crtanim filmovima i dugometražnim filmovima. Superheroji imaju najčešće nadljudske sposobnosti i moći. Svako od nas je kao mali želio biti neki od superheroja, tako da ova tematika neće nikad “izlapiti”. Spisak poznatijih superheroja se može naći na ovom linku. U ovom AI serijalu, sa Midjourney AI sam kreirao superheroje kao bebe.

Spisak 10 najpopularnijih superheroja:

  • Spider-Man (Marvel Comics).
  • Superman (DC Comics).
  • Captain America (Marvel Comics).
  • Batman (DC Comics).
  • Daredevil (Marvel Comics).
  • Wonder Woman (DC Comics).
  • Wolverine (Marvel Comics).
  • Flash (DC Comics).

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s