AI serijal: Povratak Džedaja

Remember, a Jedi’s strength flows from the Force. But beware. Anger, fear, aggression. The dark side are they.” (Yoda)

Muzika uz post: The Return of the Jedi

U Playground AI generatoru sam se malo igrao sa Džedajima. Džedaji su čuvari mira u drevnoj monaškoj, akademskoj, meritokratskoj i paravojnoj organizaciji iz fiktivnog svijeta Zvjezdanih ratova. Poznati su po korišćenju Sile, kojom manipulišu predmetima oko sebe, te po svojim svjetlosnim mačevima. Članovi reda džedaja borili su se za mir i pravdu u Galaktičkoj Republici već oko 25000 godina prije bitke kod Javina, često protiv Sita, svojih zakletih neprijatelja. Mnogi džedaji su glavni likovi filmova i dodatnih djela na temu Zvjezdanih ratova: Obi-Van KenobiKvaj-Gon DžinJodaMejs VinduAnakin SkajvokerLuk Skajvoker.

Generalno govoreći, AI generatorima je teško kreirati simetriju, pravilno ljudsko lice i ekstremitete (čak i u novim verzijama programa), pa ih je potrebno “voditi” kroz proces preko promptova (tekstualnih uputstava). Dole su dati pozitivni i negativni promptovi, vezano za lica sa slika. Korišten Stable Diffusion 1.5, uz prompt guidance 10, quality&details 50 i k_euler sampler. Izlazna rezolucija 2048 x 2304 px.

+ prompt: Jedi master, old, wrinkled, serene, wise, teacher, space opera, character portrait, intricate, oil on canvas, masterpiece, expert, insanely detailed, 4k resolution, composition

– prompt: ugly, tiling, poorly drawn hands, poorly drawn feet, poorly drawn face, poorly drawn eyes, out of frame, extra limbs, disfigured, deformed, body out of frame, blurry, bad anatomy, blurred, watermark, grainy, signature, cut

Slike koje gledate predstavljaju lica koja nikad nisu postojala, ni u filmu ni na javi. Sa AI generatorima moguće je budan sanjati.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s