AI serijal: naiva

“Naive art is a sincere and isolated expression of a personal experience, a “naive vision.” If you don’t know about naive art, it’s characterized by a few key features: flat, childlike scenes; erroneous perspective; painted always by an untrained, and usually formally uneducated artist.” (Claire Milbrath)

Muzika uz post: When You Grow up, Your Heart Dies – Gunship

Naivna (primitivna, izvorna) umjetnost je naziv za likovna djela uglavnom samoukih umjetnika. Naivna umjetnost see, kao poseban pravac unutar umjetnosti 20-og stoljeća, javlja u mnogim državama Europe. Poznatiji umjetnici (“Naivci”) su bili: André Bauchant,  Henri Rousseau,  Alfred Wallis, Camille Bombois, Friedensreich HundertwasserSéraphine Louis i Louis Vivin. U Hrvatskoj je Naivu popularizirala sjajna Hlebinska grupa, na čelu sa Ivanom Generalićem, Franjom Mrazom i Krstom Hegedušićem. Spisak umjetnika (iz ove oblasti) može se naći na ovom linku. Lično sam najviše fan rada Ivana i Josipa Generalića, Henry Vitosa i Rousseaua.

Pravci srodni Naivi su Folk art, Outside art i Primitivism.

Meni je oduvijek oduševljavala ova umjetnička tehnika (sjećamo se onih starih novogodišnjih razglednica), a sada se, konačno, uz pomoć AI, mogu kreirati i vlastite vizije Naive. Ovakve slike se mogu uraditi i u većoj rezoluciji (AI upscale generatori) i isprintati na platnu u određenoj veličini. Živimo u zanimljivim vremenima, konačno nam je, uz pomoć tehnologije, Naiva dostupna svima.

2 thoughts on “AI serijal: naiva

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s