Noć istraživača 2019

Evropska noć istraživača je događaj koji se održava širom Evrope pod inicijativom Evropske komisije od 2005. godine kao dio FP7, a sadašnjeg Horizont 2020 programa, koji okuplja veliki broj posjetilaca i istraživača jednom godišnje, posljednjeg petka u septembru. Cilj Noći istraživača je promocija naučnih istraživanja i karijere naučnika – istraživača, kao i podizanje svijesti kod šire javnosti o uticaju istraživanja na svakodnevni život. Promocija nauke i naučno-istraživačkog rada, u slučaju Noći istraživača podrazumijeva razne aktivnosti u večernjim časovima, a težište je na predstavljanju istraživača u opuštenoj i prijateljskoj atmosferi, isticanju pozitivnog uticaja istraživača na svakodnevni život, te na promovisanju karijere istraživača, posebno kod mladih.

Ove godine smo postavili astro opremu (SW Apo 120/900 refraktor + NEQ6) u okviru štanda naše matične kuće – Mašinskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu. Kao što se može vidjeti iz slika, teleskop je bio “zvijezda večeri”. Mašinski fakultet je osvojio 2. mjesto u okviru takmičarskog programa (1. mjesto je osvojio Veterinarski fakultet).

Dole su date slike sa druženja. Posebno raduje veliki broj male djece. I ovaj put se pokazalo da su naši ljudi željni svemira i astronomije. Međutim bez sistemskog pristupa države i ulaganja u ovu naučnu oblast pokušaji entuzijasta su samo kap u moru.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s