Knjiga “Alhemičari univerzuma”

Predstavljam svoju novu popularno-naučnu knjigu: “Alhemičari univerzuma – najzanimljivije zvijezde na nebu” Knjiga “Alhemičari univerzuma” je napisana jezikom razumljivim za sve generacije. U prvom poglavlju opisuju se osnovne karakteristike zvijezda, a u drugom poglavlju dati su podaci o najzanimljivijim zvijezdama na nebu. Knjiga može poslužiti i kao priručni podsjetnik o osobinama pojedinih zvijezda (da je […]

Read More Knjiga “Alhemičari univerzuma”