Protected: Izrada animacije sa statičnim fotografijama